Dla szkół podstawowych

Drugie siedmiolecie w rozwoju człowieka to okres przypadający na naukę szkolną. Efektywność uczenia się w tym okresie zależy od wielu czynników takich jak dojrzałość fizyczna, praca zmysłów, ciekawość poznawcza, wola, emocje, metody nauczania, autorytet nauczyciela, spójność oddziaływań różnych nauczycieli w szkole, wsparcie rodziców, ich współpraca ze szkołą, atmosfera w klasie oraz akceptacja grup rówieśniczych. W tym okresie dziecko potrzebuje dorosłych, którzy pomogą mu nabrać wewnętrznych sił potrzebnych do uczenia się, pomogą nauczyć się w życzliwej atmosferze samodzielności, obowiązkowości, wysiłku, pomogą przejść przez ważne rozwojowe kryzysy, pomogą zrównoważyć, zharmonizować otoczenie, by w świecie wielu bodźców i atrakcji miało warunki, by je w odpowiedniej formie przyjąć, zrozumieć i uporządkować zgodnie z indywidualnymi możliwościami i talentami.

Chcemy towarzyć nauczycielom i rodzicom dzieci w wieku szkolnym w ich staraniach o harmonijny rozwój dzieci podejmując różne działania.

Dla nauczycieli:

 • Warsztaty i szkolenia w siedzibie fundacji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej oraz na FB Fundacji.

Spotkania wspierające (grupowe i indywidulne) w siedzibie fundacji:

 • META HERBATA (darmowy dyżur w każdą środę 14.00-16.00), 
 • Śpiewem zmieniany świat (śpiewająca grupa wsparcia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca),
 • Program dofinansowania do studiów podyplomowych POTRZEBUJĘ-STUDIUJĘ dla nauczycieli w trudnej sytuacji ekonomicznej, życiowej,
 • Letnie, jesienne, zimowe i wiosenne InSPiracje przestrzeń inspiracji dla nauczycieli, wymiany pomysłów, pytań, okazja do nauki, refleksji, rozmowy z innymi praktykami oraz rodzicami.

Dla kolegium nauczycielskiego (rady pedagogiczne):

 • Kolegialność-fundament współczesnej szkoły,
 • Autorytet nauczyciela w szkole podstawowej,
 • Mosty zamiast murów, czyli jak budować zaufanie i współpracę z rodzicami,
 • Rola swobodnej zabawy oraz odpoczynku w uczeniu się dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
 • Zabawa w teatr z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym,
 • Teatralny kwadrat – jak prowadzić zajęcia koła teatralnego z dziećmi w starszych klasach szkoły podstawowej,
 • Leśna świetlica – alternatywna wspierająca potrzeby rozwojowe dzieci,
 • Dzieci potrzebują opowieści – rola narracyjnych form pracy z dziećmi w szkole podstawowej,
 • Jak zaczynać lekcję, by obudzić gotowość do uczenia się,
 • Deficyty w pracy zmysłów dziecka i sposoby wspierania go w procesie wychowania i uczenia się,
 • Dar Aspergera, czyli o zespole Aspergera inaczej,
 • Zamiast akademii- alternatywne sposoby orgazniacji wydarzeń szkolnych,
 • Jak uczyć lepiej matematyki w klasach 1-3 ? Warsztat wspierający dla nauczycieli nieposiadających wykształcenia matematycznego,
 • Prace ręczne w szkole – jak rozwijać motywację wewnętrzną, kreatywność i szacunek do pracy,
 • Rysowanie form jako przygotowanie do nauki pisania,
 • Zabawy słowno-muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Zamiast oceny list do ucznia, jako alternatywna forma oceny opisowej
 • Jak wprowadzać uczniów w świat kaligrafii (opcjonalnie warsztat II częściowy),
 • Zamiast stresujących dyktand- dyktowajki, jako trening uwagi słuchowej i przestrzeń dla kultury błędu,
 • Piosenki i zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej,
 • Ślonsko godka- rzecz o gwarze i języku,
 • 8 filarów, czyli co scouting może zaoferować szkole chcącej uczyć poprzez działanie.

Dla dzieci:

 • Jak się nie bać kaligrafii, kto próbuje ten potrafi (dla uczniów klasy 3, 4). Warsztat może być 2-stopniowy,
 • Teatrzyk Kamiszibaj- dla klas I-III,
 • Walizka Opowieści – dla klas I-III,
 • Zaproszenie do filozofii- cykl opowieści rozwijających umiejętność słuchania, wnioskowania i myślenia metaforycznego- dla klas IV-VIII,
 • Dramowe zajęcia profilaltyczno-edukacyjne, których osią są wybrane problemy rozwojowe i kulturowe (np. przemoc, odrzucenie, wykluczenie, strach, współpraca).
 • Moje zmyły – zajęcia wspierające koncentrację oraz integrację sensoryczną.

Dla rodziców:

 • Wpływ mediów ekranowych na emocjonalny i poznawczy rozwój dziecka,
 • Wpływ przemocy wizualnej na zachowanie i uczenie się dzieci młodzieży.

Dla placówek:

 • SzafaSztuk-program wsparcia szkół w tworzeniu pracowni działań artystycznych.

Działania osiowe programu:

1. Działania edukacyjne i informujące dla społeczności szkolnej (w tym rodziców),
2. Ustalenie zakresu współpracy szkoły/placówki i fundacji,
3. Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki środków finansowych,
4. Renowacja, prace remontowe pracowni, zakup materiałów plastycznych,
5. Działania ewaluacyjne.

Zapytaj o indywidualną wycenę

tel.: (+48) 515 403 191
e-mail: kontakt@fundacjazahoryzont.pl