Dla szkół ponadpodstawowych

Dziecko, które kończy 14 lat i wkracza w trzecie siedmiolecie swojego życia mimo, że wydaje się być już dojrzałe, stabilne, zorganizaowne, staje się dla wielu rodziców i nauczycieli wyzwaniem. Wiek ten często manifestuje się zachowaniami, które wielu dorosłych wytrącają ze strefy komfortu. Każdy dzień może przynieść skrajne emocje, trudne sytuacje, konflikty, frustracje. Mózg nastolatka jest w okresie rewolucyjnych zmian, emocje domagają się przeżycia i nazwania, a umysł szuka prawdy o świecie, codziennie wszelkie możliwe zasady i teorie podważając lub podnosząc do rangi absolutnie pewnych. W tym wieku młodzież potrzebuje cierpliwych, mądrych i z poczuciem humoru dorosłych, którzy uznają ich rozwojowe potrzeby, pomogą odkrywać prawdę o nich samych i o życiu w ogóle, będą z delikatnością towarzyszyć im w zmianach ich ciała, wesprą w rozwoju seksualności, włąsnej podmiotowości, własnego człowieczeństwa. W tym wieku młody człowiek potrzebuje pokarmu dla włąsnego umysłu, którym sam nakarmi duszę. W tym okresie nie wolno nam, dorosłym zapomieć o pięknie i zajęciach artystycznych, które w sposób niedyrektywny będą do tego podstawą. Chcemy wspierać szkoły w organziacji zajęć, na które być może w planie brakuje przestrzeni i czasu. Mamy nadzieję, że nasze działania będą wartościowym uzupełnieniem oferty szkoły zarówno dla uczniów jak i nauczycieli

Dla nauczycieli:

 • Warsztaty i szkolenia w siedzibie fundacji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej oraz na FB Fundacji.

Spotkania wspierające (grupowe i indywidulne) w siedzibie fundacji:

 • META HERBATA (darmowy dyżur w każdą środę 14.00-16.00), 
 • ŚpiewaMy (grupa śpiewająca w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 17.00-18.30),
 • Refleksyjny praktyk w działaniu (grupa dyskusyjna nauczycieli praktyków, studentów kierunków pedagogicznych i rodziców),
 • Program dofinansowania do studiów podyplomowych POTRZEBUJĘ-STUDIUJĘ dla nauczycieli w trudnej sytuacji ekonomicznej, życiowej,
 • Letnie, jesienne, zimowe i wiosenne InSPiracje przestrzeń inspiracji dla nauczycieli, wymiany pomysłów, pytań, okazja do nauki, refleksji, rozmowy z innymi praktykami oraz rodzicami.

Dla kolegium nauczycieleksiego (rady pedagogiczne):

 • NieDaSię-cykl 5 spotkań z praktykami pracy z młodzieżą prezentujących zrealizowane przez nich projekty i inspirujących do działań z młodzieżą w myśl zasady „da się!”,
 • Kolegialność- fundament wyjątkowej szkoły,
 • 5 Kluczy- warsztat emisji i higieny głosu dla nauczycieli,
 • Drama- metoda twórczej edukacji,
 • Wpływ przemocy wizualnej na rozwój dzieci i młodzieży,
 • Mózg nastolatka- tu powstaje człowiek,
 • Autoryrytet nauczyciela w szkole ponadpodstawowej.

Dla uczniów:

A. Zajęcia wspierające o charakterze profilaktycznym:

 • Otoczenie ma znaczenie-celem zajęć jest zwrócenie uwagi młodzieży na zajwisko przemoy wizualnej w tekstach kultury, w przedmiotach codziennego użytku i przestrzeni publicznej oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • Godzina Zachwytu Człowiekiem- interdyscyplinarna podróż po wybranych obszarach sztuki, których celem jest wzbudzenie refleksji i rozmowy nad człowiekiem, jego możliwościami do tworzenia i przeżywania piękna, jako wartości budującej, wpsierającej rozwój jednostki i społeczeństw,
 • Dramowe zajęcia profilaltyczno-edukacyjne, których osią są wybrane problemy rozwojowe i kulturowe (np. przemoc, odrzucenie, wykluczenie, strach, współpraca, potrzeby własne i innych, wolność).

B. Zajęcia rozwijające motywację do działania, poczucie sprawstwa, koncentrację i wytrwałość:

 • Projekt Pstro- zajęcia pracy w drewnie,
 • Rękodzieło -zajęcia nauki robienia na drutach, szydłeku, szycia,
 • Naturalnie- warsztat przygotowania naturalnych kosmetyków z komentarzem metodycznym na temat wpływu kosmetyków przemysłowych na zdrowie człowieka (grupy 10 osobowe),
 • Rysunek i malarstwo – zajęcia grupowe,
 • Wyobraź sobie, że … – zajęcia wspierające twórcze myślenie z elementami dramy i teatru.

C. Zajęcia rozwijające wiedzę, kluturę oraz erudycję:

 • Akademia Platońska-cykl kulturalnych podróży młodego człowieka
 • SilesiaSuperior- Śląsk jakiego nie znacie

Dla rodziców:

 • Wpływ przemocy wizualnej na rozwój poznawczy, emcjonalny i społeczny młodzieży,
 • Mózg nastolatka- tu powstaje człowiek. Specyfika, trudności i wyzwania wieku nastoletniego.

Dla placówki:

SzafaSztuk-program wsparcia szkół w tworzeniu pracowni artystycznych. Działania osiowe programu:

1. Działania edukacycjne i informujące dla społeczności szkolnej ( w tym rodziców),
2. Ustalenie zakresu wpsółpracy szkoły/placówki i fundacji,
3. Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki środków finansowych,
4. Renowacja, prace remontowe pracowni, zakup materiałów plastycznych,
5. Działania ewaluacyjne.

Zapytaj o indywidualną wycenę

tel.: (+48) 515 403 191
e-mail: kontakt@fundacjazahoryzont.pl