Misja

Fundacja to przestrzeń ludzi, których celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli. Chcemy wspierać rozwój zawodowy i osobisty osób związanych z oświatą i wychowaniem poprzez rzetelną wiedzę na temat człowieka i warunków jego całościowego rozwoju oraz budowanie relacji z innymi praktykami i teoretykami nauk społecznych. Drogowskazem w tych działaniach są wartości prawdy, dobra i piękna.