Pomoce dydaktyczne

RamArt to uniwersalne narzędzie do wykorzystania w dziecięcej zabawie
w teatr, w sklep, w zajęciach edukacyjnych, artystycznych oraz profilkatycznych.
Świetna do działań dramowych z młodzieżą, praktyczna w realizacji imprez, kiermaszy i hapeningach szkolnych 🙂 Zainteresowane zakupem placówki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Więcej informacji wkrótce.