O fundacji
Masz pytanie, skontaktuj się!

Fundacja powstała z refleksji nad współczesną edukacją.

Chcemy wspierać edukację w już istniejących strukturach (szkoły, przedszkola, uczelnie) oraz tworzyć nowe.

Naszym celem jest budzenie świadomości roli wychowania i kształcenia w rozwoju jednostki oraz społeczeństwa.

Swoje działania opieramy na przekonaniu, że współczesność musi pielęgnować formy i metody pedagogiki uwzględniające całościowy rozwój człowieka.


Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych ZA HORYZONT formalnie działa od września 2019 roku, ale jej powstanie poprzedzały półroczne starania wielu ludzi. Głównym celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości edukacji. Chcemy również wspierać rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli oraz działalność organizacji zajmujących się kulturą i edukacją.

Naszym celem jest rozwijanie i umacnianie we wszystkich tych przestrzeniach postaw nastawionych na współpracę i współdziałanie. Wreszcie chcemy realnie wspierać nauczycieli organizując pomoc psychologiczną, terapeutyczną a także finansową. Pozornie odrębnym, ale dla nas integralnym celem jest wspieranie rodziców w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich. Mamy nadzieję poprzez praktyczne działania wspierać, inspirować i wzbogacać działania nauczycieli i rodziców.

Chcemy towarzyszyć nie tylko nauczycielom pełnym pasji i mającym bogate zasoby, ale wspierać oraz impulsować też do zmian nauczycieli, którzy z różnych powodów znaleźli się w sytuacji kryzysowej i są być może zagrożeni wypaleniem zawodowym bądź zmagającymi się troskami osobistymi. Wierzymy, że ludzie potrzebują czasem małego impulsu, rozmowy, spotkania, działania, by na nowo wrócić do zdrowia i pracy z pasją. Chcemy, by fundacja była realnym miejscem wychodzenia ZA HORYZONT przyzwyczajeń, rutyny, bezrefleksyjności, kamiennych poglądów, przekonań, a czasem zwątpienia.

Zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami Państwa potrzebami i oczekiwaniami we wszystkich tych obszarach.

Izabela Dyrda
Prezes Fundacji

Nauczyciel przedszkolny, wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, arteterapeuta, absolwentka studiów edukacji niezależnej. Od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą , studentami i nauczycielami. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wykorzystania narracji w edukacji i terapii, a w szczgólności metody dramy oraz warunków wszechstronnego rozwoju dziecka w wybranych koncepcjach edukacji alternatywnej. Uczestnik i prowadząca w wielu projektach artystyczno-edukacyjnych w kraju i zagranicą (m.in Nuda to nie Sztuka, Teatr Interaktywny, Festiwal Ekspresji, Media i Teatr dla Rozwoju). Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach. Współtworzyła wiele inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. Prywatnie, niezmiennie  od lat, lubi rozmowy z ludźmi, śpiew przy ognisku i muzykę dawną.

Bartosz Bialik


Pedagog  interdyscyplinarny. W polu jego zainteresowań mieszczą się:  filozofia, historia i teoria muzyki, historia malarstwa, badania nad Śląskiem jako wieloaspektowym fenomenem, historia Europy, kulturoznawstwo, religioznawstwo oraz literatura piękna. Samodzielny twórca (muzyka, słowo, obraz). Instruktor ZHP, założyciel nowych drużyn, wychowawca, miłośnik metody skautowej, teolog z zamiłowaniem do narracyjnych from i metod pracy. Muzyk (kompozytor, songwriter, instrumentalista, wokalista) współzałożyciel i lider folk-rockowego zespołu 032. Poza tym miłośnik ornitologii, kartografii, alfabetów i języków świata. Dawniej m.in. współtwórca kabaretu Drzewo a gada i Stowarzyszenia Absurdalny Kabaret