Studia podyplomowe

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz uczenie w działaniu

Instytut Studiów Podyplomowych uruchomił dla nauczycieli chcących rozwijać się zawodowo specjalność pod nazwą „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sztukę oraz uczenie w działaniu”. Nowa specjalność został zaprojektowany na podstawie realnych potrzeb nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży. Te potrzeby ukierunkowane są na edukację opartą na relacjach, z równoczesną troską o rozwój jednostki oraz wspólnoty.

Program studiów w dużej mierze opiera się na założeniu, że człowiek, jeżeli ma aktywnie uczestniczyć w kulturze, w społeczeństwie, w świecie, musi aktywnie się uczyć. Musi posiadać wiedzę i umiejętności, musi odkryć swoje własne talenty i rozwinąć je po to, by potem dzielić się nimi z innymi ludźmi, by móc odpowiedzialnie i twórczo kształtować przyszłość. Nie można tego uczyć w oderwaniu od wartości, dlatego wśród wykładowców słuchacze spotkają się z wybitnymi pedagogami, którzy mogą dostarczyć wartościowych impulsów do pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.  Potrafią oni „osadzić” wiedzę i praktykę w wartościach, w ideach, które są osią wszelkich rozważań pedagogicznych człowieka. Człowieka, który potrafi i ciągle stawia pytania o sens. Wiele koncepcji pedagogicznych podejmowało takie starania, dlatego w programie studiów słuchacze znajdą wpływy pedagogiki montessoriańskiej, waldorfskiej oraz metody skautowej.

Zajęcia teoretyczne nowej specjalności koncentrują się wokół podstaw efektywnego uczenia się oraz harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej oraz historii idei (filozofii, muzyki i malarstwa). Mają stać się one pretekstem do realnej dyskusji o tym, co i jak chcemy i możemy zdziałać w edukacji, co tę edukację wspiera, a co uniemożliwia.

Z kolei zajęcia praktyczne (210 godzin praktyki w stosunku do 80 godzin zajęć teoretycznych) skoncentrowane są na pracach ręcznych i rękodziele, sztukach (rysunek, malowanie, śpiew, body percussion, drama, teatr), pracy zmysłów oraz inspiracji dla rozwijania samodzielności i szacunku dla przyrody z wykorzystaniem dorobku metody skautowej.

Odkryj to!